61.
Rating: 5.0
Dec 22 2017
62.

Quick backup & restore files

Dolphin Service Menus by alex-l
2 comments
Rating: 7.3
Dec 22 2017
63.

Convert PNG images to JPGs

Dolphin Service Menus by alex-l
2 comments
Rating: 6.5
Dec 22 2017
64.

Convert JPG images to PNGs

Dolphin Service Menus by alex-l
Rating: 6.8
Dec 22 2017
65.

Show and hide multiple files

Dolphin Service Menus by alex-l
Rating: 7.0
Dec 22 2017
66.

Send file with Telegram (using telegram-cli)

Dolphin Service Menus by alex-l
6 comments
Rating: 6.5
Dec 22 2017
67.
Rating: 6.0
Dec 22 2017
68.

Open In VSCode 1.0.0

Dolphin Service Menus by copie
2 comments
Rating: 6.5
Dec 06 2017
69.
Rating: 7.1
Dec 05 2017
70.
Rating: 5.0
Nov 05 2017