21.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Dec 13 2013
22.

QSqlMigrator 1.0

Qt Components by arBmind
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jul 29 2013
23.

QtMEL 1.0 alpha2

Qt Components by KIBSOFT
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jun 27 2013
24.

Qtilities Libraries 1.4

Qt Components by JPNaude
1 comment
Score 59%
59 Likes
41 Dislikes
Jun 14 2013
25.

QJson 0.8.1

Qt Components by micron
2 comments
Score 61%
61 Likes
39 Dislikes
Nov 27 2012
26.

QtBasic 1.0.0

Qt Components by mantur
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Oct 11 2012
27.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Mar 22 2012
28.

QSerialDevice 2.0

Qt Components by kuzulis
143 comments
Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
Mar 15 2012
29.

QDeviceWatcher 2.0.0

Qt Components by wangbin
5 comments
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Mar 08 2012
30.

nzmqt 0.7

Qt Components by jonnydee
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Mar 07 2012