11.

Metrolyrics 0.2

Amarok 2.x Scripts by vbudovski
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Feb 07 2016
12.
Score 46%
46 Likes
54 Dislikes
Dec 07 2015
13.

Pause on Idle 0.2

Amarok 2.x Scripts by robertmuil
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 23 2015
14.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Sep 11 2015
15.

Amarixxx 0.2.2

Amarok 2.x Scripts by theithec
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 15 2015
16.

TeamRock Radio 0.1

Amarok 2.x Scripts by Maldoror
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jun 20 2015
17.

Radio Triptica 0.1

Amarok 2.x Scripts by Maldoror
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jun 20 2015
18.

SubRok 1.7

Amarok 2.x Scripts by m4x1m
14 comments
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jun 05 2015
19.

Good Morning 0.1

Amarok 2.x Scripts by elboulangero
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Mar 08 2015
20.

Good Night 0.2

Amarok 2.x Scripts by elboulangero
2 comments
Score 63%
63 Likes
37 Dislikes
Mar 08 2015