61.

Scrabble3D 3.1.4

Board by htietze
Debian (.deb) RedHat (RPM)
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 13 2018
62.

Helia 4.8.004

Video Players by vl-nix
Debian (.deb) RedHat (RPM) Source-Code
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2018
63.

ConkyEasy 1.0.9

System Software by soundrolf
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2018
64.

Infinitex

Science by hb882
AppImage
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2018
65.

Imagine

Graphics & Photography by hb882
AppImage
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2018
66.

FontLet

Utilities by hb882
AppImage
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2018
67.

EnvKey

Security by hb882
AppImage
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2018
68.

Demonizer Demo

Arcade by hb882
AppImage
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2018
69.

Firefox - Appimage 63.0.1

Web & Browser by AJSlye
AppImage
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 08 2018
70.

MNotes 0.5

Office by AlfredoC
Flatpak
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Nov 08 2018