71.

Ultimaker Cura 4.4.1

Utilities by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 30 2019
72.

ONLYOFFICE Desktop Editors 5.4.1

Office Apps by AJSlye
AppImage
2 comments
Score 54.0%
Dec 30 2019
73.

SER Player 1.7.3

Science by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 29 2019
74.

SIRIL 0.9.12

Graphic Apps by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 29 2019
75.

Agros2D

Education Apps by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 29 2019
76.

Molsketch 0.6.0

Science by AJSlye
AppImage
5 comments
Score 50.0%
Dec 29 2019
77.

OpenTodoList 3.17.0

Office Apps by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 29 2019
78.

Qtractor 0.9.12

Music Production by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 29 2019
79.

Qsynth 0.6.1

Music Production by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 29 2019
80.

QjackCtl 0.6.1

Music Production by AJSlye
AppImage
Score 50.0%
Dec 29 2019