profile-image

masterdany88

daniel korbel Wrocław, Poland
translatoid Plasma 4 Widgets
Mar 15 2016
Yet Another Window Control Plasma 4 Widgets
Apr 16 2015
Icon Tasks Plasma 4 Widgets
Oct 29 2014
Webcamoid Graphics
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've removed webcamoid and then I've repeat:
sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data. Instalation was ok. Now I am trying to install webcamoid. I am getting errors:

danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155055 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libx264-123; jednakże:
Pakiet libx264-123 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libMultiSrc.so: (libx264.so.123: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 153), to(lin: 1, col: 153): Element 'MultiSrc' not found"
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libVCapsConvert.so: (libx264.so.123: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

========================================================================================

And in newer version of webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
libqt5multimedia5 jest już w najnowszej wersji.
opencv-data jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 3 nieaktualizowanych.
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155055 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

Oct 11 2014
Webcamoid Graphics
Unfortunatelly I am getting:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Należy uruchomić "apt-get -f install", aby naprawić poniższe problemy:
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
libqt5multimedia5 : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5network5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: qtbase-abi-5-2-1
webcamoid : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5widgets5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5xml5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-gpu2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ocl2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-photo2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-stitching2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-superres2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ts2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-videostab2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libx264-123 ale nie da się go zainstalować
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt-get -f install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
Oct 11 2014
Webcamoid Graphics
Unfortunatelly I am getting:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Należy uruchomić "apt-get -f install", aby naprawić poniższe problemy:
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
libqt5multimedia5 : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5network5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: qtbase-abi-5-2-1
webcamoid : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5widgets5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5xml5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-gpu2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ocl2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-photo2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-stitching2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-superres2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ts2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-videostab2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libx264-123 ale nie da się go zainstalować
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt-get -f install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
Oct 11 2014
Webcamoid Graphics
Hey. I would to install it on my fresh new kubuntu 14.04 x64 system. I've used it on 13.10 and it was great. I console output from dpkg is:

danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
(Odczytywanie bazy danych ... 124942 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) over (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5core5a (>= 5.2.0); jednakże:
Pakiet libqt5core5a nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5gui5 (>= 5.0.2) | libqt5gui5-gles (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5gui5 nie jest zainstalowany.
Pakiet libqt5gui5-gles nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5multimedia5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5multimedia5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-s
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
when I tried to install older version, I got thath error:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
(Odczytywanie bazy danych ... 124915 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) over (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libx264-123; jednakże:
Pakiet libx264-123 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od frei0r-plugins; jednakże:
Pakiet frei0r-plugins nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid<b>
where "nie jest zainstalowany" mean that the package is not installed
</b>

Can You help me? I would like to install it from package. I would like to NOT compile it on my own.
Thanks in advance
Oct 04 2014
Lower active window Kwin Scripts
Sep 25 2014
Cool Effect Kwin Effects
Jul 27 2013