profile-image

masterdany88

daniel korbel Wrocław, Poland
translatoid KDE4 Extensions
Mar 15 2016
Yet Another Window Control KDE4 Extensions
Apr 16 2015
Icon Tasks KDE4 Extensions
Oct 29 2014
Webcamoid Graphics
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've installed package You asked me (but it was for saucy not trusty- wich is my distribution).


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i libx264-123_0.123.2189+git35cf912-1ubuntu1.1_amd64.deb


Still encounter some errors:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libAudioOutput.so: (libQtMultimediaKit.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 764), to(lin: 1, col: 764): Element 'AudioOutput' not found"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

---------------------
And for newest version:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64
dpkg: error processing archive webcamoid_5.1.0-1_amd64 (--install):
brak dostępu do archiwum: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid_5.1.0-1_amd64
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155059 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

I am installing 64bits packages
Oct 12 2014
Webcamoid Graphics
I've removed webcamoid and then I've repeat:
sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data. Instalation was ok. Now I am trying to install webcamoid. I am getting errors:

danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155055 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libx264-123; jednakże:
Pakiet libx264-123 nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid


danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libMultiSrc.so: (libx264.so.123: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
"from(lin: 1, col: 153), to(lin: 1, col: 153): Element 'MultiSrc' not found"
"Cannot load library /usr/lib/Qb/libVCapsConvert.so: (libx264.so.123: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
Naruszenie ochrony pamięci (core dumped)
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

========================================================================================

And in newer version of webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
libqt5multimedia5 jest już w najnowszej wersji.
opencv-data jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 3 nieaktualizowanych.
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu webcamoid.
(Odczytywanie bazy danych ... 155055 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-stitching2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-stitching2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-superres2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-superres2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ts2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ts2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-videostab2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-videostab2.4 nie jest zainstal
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ webcamoid
webcamoid: error while loading shared libraries: libQt5Widgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$

Oct 11 2014
Webcamoid Graphics
Unfortunatelly I am getting:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Należy uruchomić "apt-get -f install", aby naprawić poniższe problemy:
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
libqt5multimedia5 : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5network5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: qtbase-abi-5-2-1
webcamoid : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5widgets5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5xml5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-gpu2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ocl2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-photo2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-stitching2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-superres2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ts2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-videostab2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libx264-123 ale nie da się go zainstalować
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt-get -f install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
Oct 11 2014
Webcamoid Graphics
Unfortunatelly I am getting:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo apt-get install libqt5multimedia5 opencv-data
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Należy uruchomić "apt-get -f install", aby naprawić poniższe problemy:
Następujące pakiety mają niespełnione zależności:
libqt5multimedia5 : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5network5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: qtbase-abi-5-2-1
webcamoid : Wymaga: libqt5core5a (>= 5.2.0) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5gui5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany lub
libqt5gui5-gles (>= 5.0.2) ale nie da się go zainstalować
Wymaga: libqt5widgets5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libqt5xml5 (>= 5.0.2) ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-gpu2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ocl2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-photo2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-stitching2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-superres2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-ts2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libopencv-videostab2.4 ale nie zostanie zainstalowany
Wymaga: libx264-123 ale nie da się go zainstalować
E: Niespełnione zależności. Proszę spróbować wykonać "apt-get -f install" bez pakietów (lub podać rozwiązanie).
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$
Oct 11 2014
Webcamoid Graphics
Hey. I would to install it on my fresh new kubuntu 14.04 x64 system. I've used it on 13.10 and it was great. I console output from dpkg is:

danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb
(Odczytywanie bazy danych ... 124942 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Preparing to unpack webcamoid_5.1.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.1.0-1) over (5.1.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqt5core5a (>= 5.2.0); jednakże:
Pakiet libqt5core5a nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5gui5 (>= 5.0.2) | libqt5gui5-gles (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5gui5 nie jest zainstalowany.
Pakiet libqt5gui5-gles nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5multimedia5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5multimedia5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5widgets5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5widgets5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libqt5xml5 (>= 5.0.2); jednakże:
Pakiet libqt5xml5 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-gpu2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-gpu2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-ocl2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-ocl2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-photo2.4; jednakże:
Pakiet libopencv-photo2.4 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libopencv-s
dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid
when I tried to install older version, I got thath error:
danielo@danielo-ultrabook:~/Pobrane$ sudo dpkg -i webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb
(Odczytywanie bazy danych ... 124915 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Preparing to unpack webcamoid_5.0.0-1_amd64.deb ...
Unpacking webcamoid (5.0.0-1) over (5.0.0-1) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu webcamoid:
webcamoid zależy od libqtmultimediakit1 (>= 1.1.0); jednakże:
Pakiet libqtmultimediakit1 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od libx264-123; jednakże:
Pakiet libx264-123 nie jest zainstalowany.
webcamoid zależy od frei0r-plugins; jednakże:
Pakiet frei0r-plugins nie jest zainstalowany.

dpkg: error processing package webcamoid (--install):
problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
webcamoid<b>
where "nie jest zainstalowany" mean that the package is not installed
</b>

Can You help me? I would like to install it from package. I would like to NOT compile it on my own.
Thanks in advance
Oct 04 2014
Lower active window Kwin Scripts
Sep 25 2014
Cool Effect Kwin Effects
Jul 27 2013