profile-image

thomas12777

thomas l├╝bking

GameMode

Kwin Scripts Feb 22 2015
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes

Spam Transients

Kwin Scripts Nov 18 2014
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes

Qarma

Utilities May 15 2014
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes

Virtuality

QtCurve May 03 2014
Score 59%
59 Likes
41 Dislikes

kconfig

Various KDE 1.-4. Stuff Apr 13 2014
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes

Big Screen

Kwin Scripts Mar 08 2014
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes

Screen Snapping

Kwin Scripts Feb 06 2014
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes

Steady Screen

Kwin Scripts Dec 14 2013
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes

QNetCtl

Network Oct 25 2013
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes

Debug Clients

Kwin Scripts Oct 23 2013
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes

Snap To Deco

Kwin Scripts Oct 20 2013
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes

Lower active window

Kwin Scripts Oct 10 2013
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes

Bespin

Bespin Apr 25 2013
Score 77%
77 Likes
23 Dislikes

BE::MPC

Audioplayers Feb 05 2013
Score 59%
59 Likes
41 Dislikes

Bespin "Baghira"

Bespin Jul 02 2012
Score 64%
64 Likes
36 Dislikes

BeClock

Various KDE 1.-4. Stuff Mar 04 2012
Score 91%
91 Likes
9 Dislikes

piQtureGLide

Graphics Feb 10 2012
Score 56%
56 Likes
44 Dislikes

Bespin / Flynn

Bespin Jan 18 2012
Score 59%
59 Likes
41 Dislikes

Something Sunken Aqua

QtCurve Jan 09 2012
Score 59%
59 Likes
41 Dislikes

Bespin "detour"

Bespin Jan 01 2012
Score 66%
66 Likes
34 Dislikes

BeFaded

Various KDE 1.-4. Stuff Aug 07 2011
Score 68%
68 Likes
32 Dislikes

Wagner

System Sounds Apr 29 2010
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes

PanelShadows

Plasma 4 Widgets Jan 20 2009
Score 73%
73 Likes
27 Dislikes

Baghira

KDE 3.5 Themes Sep 10 2006
Score 73%
73 Likes
27 Dislikes

KGliv

Graphics Jul 28 2006
Score 79%
79 Likes
21 Dislikes

tarifupdate

Utilities Apr 18 2005
Score 55%
55 Likes
45 Dislikes

rotboKs

Utilities Feb 13 2005
Score 55%
55 Likes
45 Dislikes
GameMode Kwin Scripts
Oct 17 2016
Big Screen Kwin Scripts
Jan 19 2016
GameMode Kwin Scripts
Oct 26 2015
GameMode Kwin Scripts
Oct 26 2015
Screen Snapping Kwin Scripts
Oct 21 2015
Bespin Bespin
Oct 17 2015
Bespin Bespin
Sep 23 2015
Bespin Bespin
Sep 22 2015
Bespin Bespin
Sep 22 2015
Bespin Bespin
Sep 21 2015
No border on maximized windows Kwin Scripts
Sep 09 2015
Cantata Audioplayers
Aug 02 2015
Cantata Audioplayers
Aug 01 2015
Virtuality QtCurve
Apr 25 2015
Virtuality QtCurve
Apr 02 2015