Image 01
profile-image

rashek7

Ryszard Olszewski , Poland
AudioMetadata

Dolphin Service Menus by michao 37 comments

Update

{"Artist":u"Artysta", "Title":u"Tytuł", "Album":u"Album", "Genre":u"Gatunek", "Year":u"Rok", "Track":u"Ścieżka", "Duration":u"Czas", "Format":u"Format", "Nothing":u"Brak danych", "Open":u"&Otwórz", "Save":u"&Zapisz", "Close":u"Z&amknij", "ErrorMsg":u"Błąd: Nie można odczytać pliku"} - Sep 18 2009
AudioMetadata

Dolphin Service Menus by michao 37 comments

{"Artist":u"Artysta", "Title":u"Tytuł", "Album":u"Album", "Genre":u"Gatunek", "Year":u"Rok", "Track":u"Ścieżka", "Duration":u"Czas trwania", "Format":u"Format", "Nothing":u"Brak danych", "Open":u"&Otwórz", "Save":u"&Zapisz", "Close":u"Z&amknij", "ErrorMsg":u"Błąd: Nie można odczytać pliku"} - Sep 18 2009