Image 01
profile-image

ratrafa

Numix

Global Themes 14 comments

Score 73.8%
Sep 03 2017
+ - Jun 26 2018
Helium

Plasma Themes 208 comments

by mcder
Score 81.9%
Aug 15 2019
+ - Jun 26 2018
Nilium

Plasma Themes 40 comments

by mcder
Score 84.7%
Aug 18 2019
+ - Jun 26 2018
Arc KDE

Plasma Themes

Score 83.0%
Jun 14 2018
+ - Jun 26 2018
Opal

Plasma Themes 19 comments

Score 77.7%
Mar 11 2019
+ - Jun 26 2018
Adapta KDE

Plasma Themes 15 comments

Score 82.9%
Aug 28 2018
+ - Jun 26 2018
Materia KDE

Plasma Themes 32 comments

Score 83.6%
Nov 11 2019
+ - Jun 26 2018
Indigo

Plasma Themes 13 comments

Score 76.7%
Aug 08 2018
+ - Jun 26 2018
Breeze AlphaBlack

Plasma Themes 43 comments

by Zren
Score 83.0%
Mar 17 2019
+ - Jun 26 2018
Numix

Global Themes
by x-varlesh-x

Score 73.8%
Jun 26 2018
Helium

Plasma Themes
by mcder

Score 81.9%
Jun 26 2018
Nilium

Plasma Themes
by mcder

Score 84.7%
Jun 26 2018
Arc KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.0%
Jun 26 2018
Opal

Plasma Themes
by phob1an

Score 77.7%
Jun 26 2018
Adapta KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 82.9%
Jun 26 2018
Materia KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.6%
Jun 26 2018
Indigo

Plasma Themes
by phob1an

Score 76.7%
Jun 26 2018
Breeze AlphaBlack

Plasma Themes
by Zren

Score 83.0%
Jun 26 2018
Numix

Global Themes
by x-varlesh-x

Score 73.8%
9   Jun 26 2018
+
Helium

Plasma Themes
by mcder

Score 81.9%
9   Jun 26 2018
+
Nilium

Plasma Themes
by mcder

Score 84.7%
9   Jun 26 2018
+
Arc KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.0%
9   Jun 26 2018
+
Opal

Plasma Themes
by phob1an

Score 77.7%
9   Jun 26 2018
+
Adapta KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 82.9%
9   Jun 26 2018
+
Materia KDE

Plasma Themes
by x-varlesh-x

Score 83.6%
9   Jun 26 2018
+
Indigo

Plasma Themes
by phob1an

Score 76.7%
9   Jun 26 2018
+
Breeze AlphaBlack

Plasma Themes
by Zren

Score 83.0%
9   Jun 26 2018
+