Image 01
profile-image

safiaz

test
Vimix-Gtk-Theme

GTK3 Themes 245 comments

Score 83.0%
Jan 06 2020
+ - Jan 20 2019
Ultimate Dark

GTK3 Themes 116 comments

Score 88.8%
Oct 04 2019
Perfect palette. - Jan 20 2019
Newaita

Full Icon Themes 754 comments

Score 88.6%
Nov 28 2019
Very good icons, thanks! - Sep 27 2018
Telinkrin- Arrongin themes

GTK3 Themes 315 comments

Score 85.4%
Oct 29 2019
Very nice :) - Sep 27 2018
Ultimate Maia

GTK3 Themes 153 comments

Score 89.4%
Oct 04 2019
Very good colors. - Sep 27 2018
Macterial

GTK3 Themes 93 comments

Score 85.9%
Feb 17 2020
+nice theme! - Jul 19 2018
Dark Aurora

GTK3 Themes 101 comments

Score 87.6%
Nov 04 2019
+cool! - Jul 19 2018
Winlix

GTK3 Themes 2 comments

Score 63.3%
Jun 16 2018
+ - Jun 16 2018
Opal

Plasma Themes 20 comments

Score 77.9%
Mar 11 2019
+ - Jun 16 2018
Score 83.0%
Jan 20 2019
Ultimate Dark

GTK3 Themes
by bolimage

Score 88.8%
Jan 20 2019
Newaita

Full Icon Themes
by Cybernix

Score 88.6%
Sep 27 2018
Macterial

GTK3 Themes
by mythio

Score 85.9%
Jul 19 2018
Dark Aurora

GTK3 Themes
by bolimage

Score 87.6%
Jul 19 2018
Winlix

GTK3 Themes
by trece13th

Score 63.3%
Jun 16 2018
Opal

Plasma Themes
by phob1an

Score 77.9%
Jun 16 2018
Score 83.0%
9   Jan 20 2019
+
Ultimate Dark

GTK3 Themes
by bolimage

Score 88.8%
9   Jan 20 2019
Perfect palette.
Newaita

Full Icon Themes
by Cybernix

Score 88.6%
9   Sep 27 2018
Very good icons, thanks!
Score 85.4%
9   Sep 27 2018
Very nice :)
Ultimate Maia

GTK3 Themes
by bolimage

Score 89.4%
9   Sep 27 2018
Very good colors.
Macterial

GTK3 Themes
by mythio

Score 85.9%
9   Jul 19 2018
+nice theme!
Dark Aurora

GTK3 Themes
by bolimage

Score 87.6%
9   Jul 19 2018
+cool!
Winlix

GTK3 Themes
by trece13th

Score 63.3%
9   Jun 16 2018
+
Opal

Plasma Themes
by phob1an

Score 77.9%
9   Jun 16 2018
+